Skal din pension arbejde for den grønne omstilling?

Måden du med én handling mest effektivt kan gøre noget godt for klimaet, er ved at stemme til din pensionskasses generalforsamling. Det er fordi at pensionskasserne i Danmark råder over 4500 milliarder kroner. Det er ikke bare penge, der står på en konto, men penge der ‘arbejder’. Penge der altså i sidste ende er investeret i projekter og virksomheder, der påvirker klimaet.

Har du din pension i AkademikerPension, AP Pension, PKA, PAD, ISP, P+ eller PJD, kan du bruge din stemmeret til at flytte milliarder af pensionskroner ud af klimamæssigt og økonomisk risikable investeringer i kul, olie og gas.

Din stemme på dette års generalforsamlinger er vigtig. Tidligere afstemninger er afgjort af ganske få stemmer, så derfor er hver eneste stemme vigtig. Det tager kun få minutter at stemme: Du kan nemlig afgive en fuldmagt så vi fra AnsvarligFremtid kan stemme på vegne af dig. Find din pensionskasse i listen herunder for at se hvordan du kan gøre en stor forskel.

Hvis du er i tvivl omkring hvilken pensionkasse du har, kan du finde en liste på PensionsInfo.

Find dit pensionsselskab herunder

Flere pensionsselskaber vil blive tilføjet når deres generalforsamling nærmer sig

AkademikerPension

Magistre, Gymnasielærere, Psykologer

Generalforsamlingen bliver afholdt d. 25 marts

Medlemmer har fremsat 1 klimaforslag (dagsordenens punkt 4.2), som du kan læse her eller her.

Støt op om klimaforslaget – afgiv fuldmagt via knappen herunder

PJD

Jordbrugsakademikere, Dyrlæger

Generalforsamlingen bliver afholdt d. 17 april

Medlemmer har fremsat 1 klimaforslag (dagsordenens punkt 5a), som du kan læse her.

Støt op om klimaforslaget – afgiv fuldmagt via linket herunder

ISP

Diplomingeniører, der ikke er medlem af P+

Generalforsamlingen bliver afholdt d. 27 april

Vi har klimaforslag med til generalforsamlingen i år. Det er dog ikke muligt at afgive fuldmagter endnu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet, sådan kan du få information omkring hvornår det er muligt at afgive fuldmagt.

P+

Jurister, økonomer, statskundskabere, ingeniører m.fl.

Generalforsamlingen bliver afholdt d. 17 april

På dette års generalforsamling er der fremsat to forslag, som vi opfordrer til at stemme imod. Det gælder forslag 4.1 og forslag 4.2, som du kan læse om på side 6 og 8 i generalforsamlingspapirerne her.

Begge forslag vil føre til ophævelse af de restriktioner, der i dag gælder for P+’s investeringer i kul, olie og gas. P+ er ellers nået rigtigt langt i at gøre sig uafhængig af den sorte økonomi, og derfor samler vi fuldmagter, der vil blive brugt til at stemme imod disse to forslag.

PAD

Arkitekter, Designere

Generalforsamlingen bliver afholdt d. 18 april

Ønsker du en mere klimaansvarlig forvaltning anbefaler vi dig at stemme for forslaget "Bæredygtig pension og markedstjek”, som behandles under punkt 4a på generalforsamlingen. Se forslaget her. Forslaget er fremsat af 100 arkitekter, og sigter på at PAD undersøger mulighed for optagelse i Akademikerpension, der arbejder ambitiøst med at opnå bæredygtig pensionsforvaltning.

Afgiv fuldmagt til støtte for forslaget ved at klikke herunder.

Vi anbefaler dig desuden at opstille Rikke Rohr som kandidat til bestyrelsen. Du kan udfylde en opstillerblanket til og med 17.april (selve valget bliver i maj). Rikke Rohr stiller op til bestyrelsen for at sikre at et højt ambitionsniveau omkring bæredygtige investeringer også er tilstede i bestyrelseslokalet. Læs det fulde opstillingsgrundlag her.

AP Pension

Kundeejet pensionsselskab

Generalforsamlingen bliver afholdt d. 27 april

Medlemmer har fremsat 1 klimaforslag (dagsordenens punkt 6a), som du kan læse her.

Er du medlem i valggruppe B2 eller B3?

Som medlem af valggruppe B2 eller B3 skal du huske at tildele din stemme til en delegeret, så din stemme tages med på generalforsamlingen. Vi anbefaler at du tildeler din stemme til delegeret Heidi Mann. Du kan tildele din stemme til og med den 11. april 2023 via linket herunder.

Er din pensionskasse ikke på listen?

Det kan der være flere grunde til.
Gå ind på dette link for at se en mere udtømmende liste

Sammen er vi stærkere

Jo flere fuldmagter vi samler ind jo stærkere står vi. Du gør en stor forskel ved at indsende en fuldmagt, og du kan gøre en endnu større en ved at få dem du kender med.

Vi anbefaler du eksempelvis skriver

Jeg har lige fået min pension til at arbejde for den grønne omstilling.
Det kan du også få din pension til! Klik her for at afgive en fuldmagt til at stemme for en grønnere pension.

Bliv klogere på danske pensionskassers fossile investeringer

Mellemfolkeligt Samvirke har i februar 2022 lanceret en stor søgbar database med et samlet overblik over alle 16 danske pensionsselskabers investeringer i fossile selskaber. Udover at vise de samlede fossile investeringer, så viser den også investeringerne fordelt på kul, olie/gas-udvinding og olie/gas-transport, samt fordelingen på investeringer i hhv. aktier og obligationer. Find databasen her.

I samarbejde med

Partner organisation logo
Partner organisation logo
Partner organisation logo
Partner organisation logo

*Som ambassadører for den grønne omstilling anser vi det for helt centralt at vores kollektive pensionsopsparinger bidrager til at indfri målene i Paris-aftalen. Vores støtte til ”Grøn Pension Nu” er ikke nødvendigvis en konkret støtte til specifikke generalforsamlingsforslag eller specifikke kandidater til indvalg i pensionsbestyrelser, men en generel opfordring til at alle pensionskunder bruger deres indflydelse til at sikre mere ansvarlige og klimavenlige investeringer.