Skal din pension arbejde for den grønne omstilling?

Måden du med én handling mest effektivt kan gøre noget godt for klimaet, er ved at stemme til din pensionskasses generalforsamling eller ved valg til bestyrelsen. Det er fordi at pensionskasserne i Danmark råder over 4500 milliarder kroner. Det er ikke bare penge, der står på en konto, men penge der ‘arbejder’. Penge der altså i sidste ende er investeret i projekter og virksomheder, der påvirker klimaet.

Har du din pension i AkademikerPension, AP Pension, PKA, PAD, ISP, P+ eller PJD, kan du bruge din stemmeret til at flytte milliarder af pensionskroner ud af klimamæssigt og økonomisk risikable investeringer i kul, olie og gas.

Din stemme på dette års generalforsamlinger er vigtig. Tidligere afstemninger er afgjort af ganske få stemmer, så derfor er hver eneste stemme vigtig. Det tager kun få minutter at stemme: Du kan nemlig afgive en fuldmagt så vi fra AnsvarligFremtid kan stemme på vegne af dig. Find din pensionskasse i listen herunder for at se hvordan du kan gøre en stor forskel.

Hvis du er i tvivl omkring hvilken pensionkasse du har, kan du finde en liste på PensionsInfo.

Find dit pensionsselskab herunder

Flere pensionsselskaber vil blive tilføjet når deres generalforsamling nærmer sig

PJD

Jordbrugsakademikere, Dyrlæger

Bestyrelsesvalg 2024

I perioden 2-22 maj afholdes der valg til bestyrelsen ved urafstemning. Der er 2 medlemsvalgte pladser på valg.

AnsvarligFremtid anbefaler at du ”stemmer grønt” ved at stemme på kandidaten Ilse Rasmussen.

Stem ved at klikke på linket herunder.

PAD

Arkitekter, Designere

Bestyrelsesvalg 2024

I perioden 3-22 maj afholdes der valg til bestyrelsen ved urafstemning. Der er 1 medlemsvalgt plads på valg.

AnsvarligFremtid anbefaler at du ”stemmer grønt” ved at stemme på kandidaten Esther Julie Ringer Ellingsen.

Stem ved at klikke på linket herunder.

ISP

Diplomingeniører, der ikke er medlem af P+

Bestyrelsesvalg 2024

I perioden 13-27 maj afholdes der valg til bestyrelsen ved urafstemning. Der er 1 medlemsvalgt plads på valg.

AnsvarligFremtid anbefaler at du ”stemmer grønt” ved at stemme på kandidaten Marc Fussinger.

Stem ved at klikke på linket herunder.

AkademikerPension

Magistre, Gymnasielærere, Psykologer

Generalforsamlingen blev afholdt den 6. april 2024.

Generalforsamlingen er slut for i år.

Hvis du gerne vil holde dig opdateret, så skriv dig op til vores nyhedsbrev.

PKA

Farmakonomer

Generalforsamlingen blev afholdt 9. april 2024.

Generalforsamlingen er slut for i år.

Hvis du gerne vil holde dig opdateret, så skriv dig op til vores nyhedsbrev.

PKA

Socialrådgivere, socialpædagoger og kontorpersonale

Generalforsamlingen blev afholdt 10. april 2024.

Generalforsamlingen er slut for i år.

Hvis du gerne vil holde dig opdateret, så skriv dig op til vores nyhedsbrev.

AP Pension

Kundeejet pensionsselskab

Generalforsamlingen blev afholdt d. 17 april 2024

Generalforsamlingen er slut for i år.

Hvis du gerne vil holde dig opdateret, så skriv dig op til vores nyhedsbrev.

P+

Jurister, økonomer, statskundskabere, ingeniører m.fl.

Generalforsamlingen blev afholdt d. 3. april 2024.

Generalforsamlingen er slut for i år.

Hvis du gerne vil holde dig opdateret, så skriv dig op til vores nyhedsbrev.

PKA

Sygeplejersker, lægesekretærer og radiografer

Generalforsamlingen blev afholdt 23. april 2024.

Generalforsamlingen er slut for i år.

Hvis du gerne vil holde dig opdateret, så skriv dig op til vores nyhedsbrev.

PKA

Sundhedsfaglige

Generalforsamlingen blev afholdt 25. april 2024.

Generalforsamlingen er slut for i år.

Hvis du gerne vil holde dig opdateret, så skriv dig op til vores nyhedsbrev.

Er din pensionskasse ikke på listen?

Det kan der være flere grunde til.
Gå ind på dette link for at se en mere udtømmende liste

Sammen er vi stærkere

Jo flere fuldmagter vi samler ind jo stærkere står vi. Du gør en stor forskel ved at indsende en fuldmagt, og du kan gøre en endnu større en ved at få dem du kender med.

Vi anbefaler du eksempelvis skriver

Jeg har lige fået min pension til at arbejde for den grønne omstilling.
Det kan du også få din pension til! Klik her for at afgive en fuldmagt til at stemme for en grønnere pension.

Bliv klogere på danske pensionskassers fossile investeringer

Mellemfolkeligt Samvirke har i oktober 2023 lanceret en rapport med et samlet overblik over alle 16 danske pensionsselskabers investeringer i fossile selskaber.

Udover at vise de samlede fossile investeringer, så viser den også investeringerne i selskaber der udvider med nye olie/gas-felter og kulkraftværker.

Find rapporten på linket her.

I samarbejde med

Partner organisation logo
Partner organisation logo
Partner organisation logo
Partner organisation logo

*Som ambassadører for den grønne omstilling anser vi det for helt centralt at vores kollektive pensionsopsparinger bidrager til at indfri målene i Paris-aftalen. Vores støtte til ”Grøn Pension Nu” er ikke nødvendigvis en konkret støtte til specifikke generalforsamlingsforslag eller specifikke kandidater til indvalg i pensionsbestyrelser, men en generel opfordring til at alle pensionskunder bruger deres indflydelse til at sikre mere ansvarlige og klimavenlige investeringer.