Skal din pension arbejde for den grønne omstilling?

Måden du med én handling mest effektivt kan gøre noget godt for klimaet, er ved at stemme til din pensionskasses generalforsamling eller ved valg til bestyrelsen. Det er fordi at pensionskasserne i Danmark råder over 4500 milliarder kroner. Det er ikke bare penge, der står på en konto, men penge der ‘arbejder’. Penge der altså i sidste ende er investeret i projekter og virksomheder, der påvirker klimaet.

Har du din pension i AkademikerPension, AP Pension, PKA, PAD, ISP, P+ eller PJD, kan du bruge din stemmeret til at flytte milliarder af pensionskroner ud af klimamæssigt og økonomisk risikable investeringer i kul, olie og gas.

Din stemme på dette års generalforsamlinger er vigtig. Tidligere afstemninger er afgjort af ganske få stemmer, så derfor er hver eneste stemme vigtig. Det tager kun få minutter at stemme: Du kan nemlig afgive en fuldmagt så vi fra AnsvarligFremtid kan stemme på vegne af dig. Find din pensionskasse i listen herunder for at se hvordan du kan gøre en stor forskel.

Hvis du er i tvivl omkring hvilken pensionkasse du har, kan du finde en liste på PensionsInfo.

Find dit pensionsselskab herunder

Flere pensionsselskaber vil blive tilføjet når deres generalforsamling nærmer sig

PAD

Arkitekter, Designere

Stem til bestyrelsesvalget – senest 30 maj.

Ønsker du en mere klimaansvarlig forvaltning af din pension anbefaler vi dig at stemme på de 2 grønne kandidater Rikke Rohr og Esther Ellingsen. Rikke og Esther er medstillere af det medlemsforslag om bæredygtig pension og markedstjek, som blev vedtaget på PADs generalforsamling d. 18. april med overvældende flertal.

Rikke og Esther stiller op til bestyrelsen for at sikre at et højt ambitionsniveau omkring bæredygtige investeringer er tilstede i bestyrelseslokalet.

Du finder Rikke og Esthers opstillingsgrundlag på disse links:

Du kan logge på den officielle afstemningsportal på knappen/linket herunder hvor du kan afgive dine to stemmer, og hvor du også kan se valgvideoer for Rikke og Esther samt for de 2 kandidater der er opstillet af den siddende bestyrelse.

Husk at du har 2 stemmer og derfor kan vælge at stemme på både Rikke og Esther.

ISP

Diplomingeniører, der ikke er medlem af P+

Stem til bestyrelsesvalget – senest 24 maj.

Marc Fussinger stiller op til bestyrelsen for blandt andet at arbejde for ansvarlige investeringer med høj grad af transparens der sikrer bæredygtige pensioner. Marc vil blandt andet arbejde for følgende mærkesager.

  1. Ansvarlige investeringer og mål for grønne investeringer som understøtter Paris-aftalen, og på niveau med Danmarks mest ansvarlige pensionsselskaber
  2. Fuld transparens over investeringsporteføljen.
  3. Høje afkast baseret på ansvarlige investeringer

Læs hele Marc´s valggrundlag på linket her. Støt op om Marc´s valg til bestyrelsen – stem via linket herunder:

PJD

Jordbrugsakademikere, Dyrlæger

Generalforsamlingen blev afholdt d. 17 april

Medlemmer havde fremsat 1 klimaforslag (dagsordenens punkt 5a), som du kan læse her.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Hvis du vil støtte op om klimaforslag på næste års generalforsamling, så skal du tilmelde dig vores nyhedsbrev for at holde dig opdateret om det.

P+

Jurister, økonomer, statskundskabere, ingeniører m.fl.

Generalforsamlingen blev afholdt d. 17 april 2023

På generalforsamlingen var der fremsat to anti-klimaforslag (dagsordenspunkt 4.1 og 4.2, som du kan læse om på side 6 og 8 i generalforsamlingspapirerne her)

AnsvarligFremtid opfordrede medlemmer til at stemme imod. Begge forslag blev nedstemt med hhv. 83% og 80% af stemmerne.

Hvis du vil støtte op om klimaforslag på næste års generalforsamling, så skal du tilmelde dig vores nyhedsbrev for at holde dig opdateret om det.

AkademikerPension

Magistre, Gymnasielærere, Psykologer

Generalforsamlingen blev afholdt den 25 marts 2023.

Medlemmer havde fremsat 1 klimaforslag (dagsordenens punkt 4.2, som du kan læse her). Forslaget blev vedtaget med 90% af stemmerne.

Hvis du vil støtte op om klimaforslag på næste års generalforsamling, så skal du tilmelde dig vores nyhedsbrev for at holde dig opdateret, samt få besked om hvornår der skal stemmes.

AP Pension

Kundeejet pensionsselskab

Generalforsamlingen blev afholdt d. 27 april 2023

Medlemmer havde fremsat 1 klimaforslag (dagsordenens punkt 6a), som du kan læse her.

Forslaget blev desværre ikke vedtaget, og det fik heller ikke opbakning fra AP Pensions bestyrelse.

Men vi arbejder naturligvis videre i forhold til at fremme klimahandling i AP Pension, og hvis du vil støtte op om klimaforslag på næste års generalforsamling, så skal du tilmelde dig vores nyhedsbrev for at holde dig opdateret om det.

Er din pensionskasse ikke på listen?

Det kan der være flere grunde til.
Gå ind på dette link for at se en mere udtømmende liste

Sammen er vi stærkere

Jo flere fuldmagter vi samler ind jo stærkere står vi. Du gør en stor forskel ved at indsende en fuldmagt, og du kan gøre en endnu større en ved at få dem du kender med.

Vi anbefaler du eksempelvis skriver

Jeg har lige fået min pension til at arbejde for den grønne omstilling.
Det kan du også få din pension til! Klik her for at afgive en fuldmagt til at stemme for en grønnere pension.

Bliv klogere på danske pensionskassers fossile investeringer

Mellemfolkeligt Samvirke har i februar 2022 lanceret en stor søgbar database med et samlet overblik over alle 16 danske pensionsselskabers investeringer i fossile selskaber. Udover at vise de samlede fossile investeringer, så viser den også investeringerne fordelt på kul, olie/gas-udvinding og olie/gas-transport, samt fordelingen på investeringer i hhv. aktier og obligationer. Find databasen her.

I samarbejde med

Partner organisation logo
Partner organisation logo
Partner organisation logo
Partner organisation logo

*Som ambassadører for den grønne omstilling anser vi det for helt centralt at vores kollektive pensionsopsparinger bidrager til at indfri målene i Paris-aftalen. Vores støtte til ”Grøn Pension Nu” er ikke nødvendigvis en konkret støtte til specifikke generalforsamlingsforslag eller specifikke kandidater til indvalg i pensionsbestyrelser, men en generel opfordring til at alle pensionskunder bruger deres indflydelse til at sikre mere ansvarlige og klimavenlige investeringer.